ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج- قزوین

ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج- قزوین

رئیس پلیس راه البرز در تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌های استان، ترافیک را در آزادراه تهران- کرج – قزوین و در محدوده این استان سنگین اعلام کرد.

ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج- قزوین

(image)

رئیس پلیس راه البرز در تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌های استان، ترافیک را در آزادراه تهران- کرج – قزوین و در محدوده این استان سنگین اعلام کرد.
ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج- قزوین

خبرگزاری دانشگاه های کشور