تخلیه یکی از ایستگاه‌های مترو لندن به علت هشدار امنیتی

تخلیه یکی از ایستگاه‌های مترو لندن به علت هشدار امنیتی

یکی از ایستگاه های قطار زیرزمینی لندن روز پنجشنبه بعد از یک هشدار امنیتی، تخلیه شد.

تخلیه یکی از ایستگاه‌های مترو لندن به علت هشدار امنیتی

(image)

یکی از ایستگاه های قطار زیرزمینی لندن روز پنجشنبه بعد از یک هشدار امنیتی، تخلیه شد.
تخلیه یکی از ایستگاه‌های مترو لندن به علت هشدار امنیتی

بک لینک رنک 7

دانلود آهنگ جدید