تخلیه بندر امام(ره) و ماهشهر شایعه است

تخلیه بندر امام(ره) و ماهشهر شایعه است

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: شایعات مطرح شده در برخی فضاهای مجازی مبنی بر اخذ تصمیم تخلیه بندرماهشهر به هیچ عنوان صحت ندارد و مسئولان در حال کنترل حادثه هستند.

تخلیه بندر امام(ره) و ماهشهر شایعه است

(image)

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: شایعات مطرح شده در برخی فضاهای مجازی مبنی بر اخذ تصمیم تخلیه بندرماهشهر به هیچ عنوان صحت ندارد و مسئولان در حال کنترل حادثه هستند.
تخلیه بندر امام(ره) و ماهشهر شایعه است

بک لینک رنک 5

نفت آموزش پرورش دولتی