تخفیف یک ناشر به مناسبت روز خبرنگار

تخفیف یک ناشر به مناسبت روز خبرنگار

به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، یک ناشر کتاب‌های خود را با ۱۷ درصد تخفیف عرضه می‌کند.

تخفیف یک ناشر به مناسبت روز خبرنگار

(image)

به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، یک ناشر کتاب‌های خود را با ۱۷ درصد تخفیف عرضه می‌کند.
تخفیف یک ناشر به مناسبت روز خبرنگار

ماشین های جدید