تخصص نتانیاهو کشتن انسان هاست

تخصص نتانیاهو کشتن انسان هاست

رئیس‌جمهور موریتانی در گفتگو با یک رسانه مصری با بیان اینکه کشورش هیچ بهره‌ای از رابطه با اسرائیل نبرده است گفت: وجود سفارت اسرائیل در “نواکشوت” هیچ توجیهی ندارد.

تخصص نتانیاهو کشتن انسان هاست

(image)

رئیس‌جمهور موریتانی در گفتگو با یک رسانه مصری با بیان اینکه کشورش هیچ بهره‌ای از رابطه با اسرائیل نبرده است گفت: وجود سفارت اسرائیل در “نواکشوت” هیچ توجیهی ندارد.
تخصص نتانیاهو کشتن انسان هاست

کانون نماز