تخت‌روانچی: احتیاط بیش از حد بانک‌های اروپایی بی‌پایه است

معاون وزیر امورخارجه با اشاره به احتیاط بیش از حد بانک‌های اروپایی در تعامل با ایران گفت: این احتیاط بی‌پایه است و محافظه کاری بیش از حد سبب می‌شود در بهره گیری از این وضعیت عقب بمانند.