تحلیل روانشناختی از توهم برجام

تحلیل روانشناختی از توهم برجام

توهمات سیاسی و عملکردی ممکن است در همه دولت‌ها مشاهده شود؛ اما توهم برجام و خیال بافی‌های باطل از پسابرجام آنگونه در اظهارات برخی مسئولان دولت مزمن است که علاوه بر متخصصان علوم رفتاری، حتی برای مردم نیز کاملاً قابل تشخیص است!

تحلیل روانشناختی از توهم برجام

(image)

توهمات سیاسی و عملکردی ممکن است در همه دولت‌ها مشاهده شود؛ اما توهم برجام و خیال بافی‌های باطل از پسابرجام آنگونه در اظهارات برخی مسئولان دولت مزمن است که علاوه بر متخصصان علوم رفتاری، حتی برای مردم نیز کاملاً قابل تشخیص است!
تحلیل روانشناختی از توهم برجام

میهن دانلود