تحصن در بحرین ادامه دارد/ درخواست انقلابیون از مردم برای حضور در راهپیمایی بزرگ فردا

تحصن در بحرین ادامه دارد/ درخواست انقلابیون از مردم برای حضور در راهپیمایی بزرگ فردا

شهروندان بحرینی در بیان وفاداری خود به شهدای وطن بر ادامه اراده مردمی تا گرفتن انتقام از عاملان ریخته شدن خون شهدا تاکید کردند.

تحصن در بحرین ادامه دارد/ درخواست انقلابیون از مردم برای حضور در راهپیمایی بزرگ فردا

(image)

شهروندان بحرینی در بیان وفاداری خود به شهدای وطن بر ادامه اراده مردمی تا گرفتن انتقام از عاملان ریخته شدن خون شهدا تاکید کردند.
تحصن در بحرین ادامه دارد/ درخواست انقلابیون از مردم برای حضور در راهپیمایی بزرگ فردا

خرید بک لینک

اخبار کارگران