تجمع دانشجویان معترض به بخشنامه وزارت راه مقابل دیوان عدالت اداری

تجمع دانشجویان معترض به بخشنامه وزارت راه مقابل دیوان عدالت اداری

جمعی از کارشناسان ناپیوسته رشته‌های مهندسی که با مصوبه وزارت راه و شهرسازی امکان عضویت در سازمان نظام مهندسی را از دست داده‌اند در برابر دیوان عدالت اداری تجمع کردند.

تجمع دانشجویان معترض به بخشنامه وزارت راه مقابل دیوان عدالت اداری

(image)

جمعی از کارشناسان ناپیوسته رشته‌های مهندسی که با مصوبه وزارت راه و شهرسازی امکان عضویت در سازمان نظام مهندسی را از دست داده‌اند در برابر دیوان عدالت اداری تجمع کردند.
تجمع دانشجویان معترض به بخشنامه وزارت راه مقابل دیوان عدالت اداری

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی