تا زمانی که دولت حل کردن مشکلات اقتصادی را در گرو غرب بداند تغییری ایجاد نمی‌شود

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت: متاسفانه تا وقتی دولتی‌‌ها نگاه به بیرون دارد وسعی دارد که مشکلات اقتصادی را با رایزنی کشورهای اروپایی حل کند، ما نمی توانیم شاهد گشایش اقتصادی در ایران باشیم.