تاکید وزیر ورزش بر حمایت و همراهی از کاروان‌های اعزامی ایران به ریو

تاکید وزیر ورزش بر حمایت و همراهی از کاروان‌های اعزامی ایران به ریو

وزیر ورزش و جوانان با ابراز رضای از روند اماده سازی کاروان های ایران برای بازیهای المپیک و پارالمپیک گفت : خوشبختانه روحیه بالایی در قهرمانان ایران وجود دارد و امیدوار به کسب نتایج درخشان هستیم

تاکید وزیر ورزش بر حمایت و همراهی از کاروان‌های اعزامی ایران به ریو

(image)

وزیر ورزش و جوانان با ابراز رضای از روند اماده سازی کاروان های ایران برای بازیهای المپیک و پارالمپیک گفت : خوشبختانه روحیه بالایی در قهرمانان ایران وجود دارد و امیدوار به کسب نتایج درخشان هستیم
تاکید وزیر ورزش بر حمایت و همراهی از کاروان‌های اعزامی ایران به ریو

بک لینک رنک 7

مرکز فیلم