تأیید حضور نیروهای نظامی غربی در لیبی

یک پایگاه اطلاعاتی آمریکایی با تکیه بر تصاویر ماهواره‌ای جدید ثابت کرده که نیروهای نظامی غربی وارد لیبی شده‌اند و حداقل در بعد آموزش نظامی، برای مبارزه با داعش با دولت لیبی همکاری می‌کنند.