تأکید برانکو بر جذب گلر مطمئن/ سرگیجه برای بازگرداندن رضاییان

تأکید برانکو بر جذب گلر مطمئن/ سرگیجه برای بازگرداندن رضاییان

برانکو ایوانکوویچ طی روزهای گذشته تأکید به جذب گلر باتجربه خارجی داشت و تمایلی به جذب گلر زیر ۲۳ سال برخلاف نظر باشگاه نداشت.

تأکید برانکو بر جذب گلر مطمئن/ سرگیجه برای بازگرداندن رضاییان

(image)

برانکو ایوانکوویچ طی روزهای گذشته تأکید به جذب گلر باتجربه خارجی داشت و تمایلی به جذب گلر زیر ۲۳ سال برخلاف نظر باشگاه نداشت.
تأکید برانکو بر جذب گلر مطمئن/ سرگیجه برای بازگرداندن رضاییان