بیش از ۸۰ کارشناس کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها گردهم آمدند

بیش از ۸۰ کارشناس کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها گردهم آمدند

گردهمایی کارشناسان کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور بیش از ۸۰ کارشناس آغاز شد.

بیش از ۸۰ کارشناس کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها گردهم آمدند

(image)

گردهمایی کارشناسان کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور بیش از ۸۰ کارشناس آغاز شد.
بیش از ۸۰ کارشناس کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها گردهم آمدند

ساخت بنر