بیش از ۲۰۰ دانشجوی زبان فارسی از پنج قاره به دانشگاه علامه می‌آیند

بیش از ۲۰۰ دانشجوی زبان فارسی از پنج قاره به دانشگاه علامه می‌آیند

هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی ‌زبان فارسی از ۱۲ مرداد تا ۸ شهریورماه توسط بنیاد سعدی و با همکاری و میزبانی دانشگاه علامه با حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو و استاد زبان فارسی برگزار می‌شود.

بیش از ۲۰۰ دانشجوی زبان فارسی از پنج قاره به دانشگاه علامه می‌آیند

(image)

هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی ‌زبان فارسی از ۱۲ مرداد تا ۸ شهریورماه توسط بنیاد سعدی و با همکاری و میزبانی دانشگاه علامه با حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو و استاد زبان فارسی برگزار می‌شود.
بیش از ۲۰۰ دانشجوی زبان فارسی از پنج قاره به دانشگاه علامه می‌آیند

بازار بورس