بیانیه‌ ضد ایرانی ۸۰ اسقف آمریکایی و انگلیسی/ اعتراض به افزایش فشار علیه مسیحیان دردوره روحانی

بیانیه‌ ضد ایرانی ۸۰ اسقف آمریکایی و انگلیسی/ اعتراض به افزایش فشار علیه مسیحیان دردوره روحانی

۸۰ اسقف آمریکایی و انگلیسی ضمن اعلام حمایت از برنامه‌های سازمان منافقین در اروپا، با صدور بیانیه‌ای مدعی ظلم دولت ایران علیه مسیحیان شده‌اند.

بیانیه‌ ضد ایرانی ۸۰ اسقف آمریکایی و انگلیسی/ اعتراض به افزایش فشار علیه مسیحیان دردوره روحانی

(image)

۸۰ اسقف آمریکایی و انگلیسی ضمن اعلام حمایت از برنامه‌های سازمان منافقین در اروپا، با صدور بیانیه‌ای مدعی ظلم دولت ایران علیه مسیحیان شده‌اند.
بیانیه‌ ضد ایرانی ۸۰ اسقف آمریکایی و انگلیسی/ اعتراض به افزایش فشار علیه مسیحیان دردوره روحانی

خرید بک لینک

bluray movie download