به احترام پیشکسوتان استقلال فعلاً حرفی نمی‌زنم

به احترام پیشکسوتان استقلال فعلاً حرفی نمی‌زنم

سرمربی تیم امید استقلال گفت که به احترام پیشکسوتان این باشگاه فعلاً سکوت می‌کند و حرفی نمی‌زند.

به احترام پیشکسوتان استقلال فعلاً حرفی نمی‌زنم

(image)

سرمربی تیم امید استقلال گفت که به احترام پیشکسوتان این باشگاه فعلاً سکوت می‌کند و حرفی نمی‌زند.
به احترام پیشکسوتان استقلال فعلاً حرفی نمی‌زنم

میهن دانلود