بهای نفت کاهش و قیمت طلا افزایش یافت

بهای نفت کاهش و قیمت طلا افزایش یافت

نشانه‌هایی از کاهش واردات نفت چین وجود دارد و برخی تانکرهای سوخت، هنوز فروش نرفته‌اند.

بهای نفت کاهش و قیمت طلا افزایش یافت

(image)

نشانه‌هایی از کاهش واردات نفت چین وجود دارد و برخی تانکرهای سوخت، هنوز فروش نرفته‌اند.
بهای نفت کاهش و قیمت طلا افزایش یافت

مرجع توریسم