بنیامین بهادری در «سلام بمبئی» با همسرش همبازی شد

«شایلی»همسر «بنیامین بهادری» به عنوان آخرین بازیگرپروژه سینمایی «سلام بمبئی» جلوی دوربین رفت.