بنا مسئول انتخاب فرنگی‌کاران برای المپیک شد

بنا مسئول انتخاب فرنگی‌کاران برای المپیک شد

اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی مسئولیت انتخاب فرنگی کاران اعزامی به بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو را به سرمربی تیم ملی واگذار کردند.

بنا مسئول انتخاب فرنگی‌کاران برای المپیک شد

(image)

اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی مسئولیت انتخاب فرنگی کاران اعزامی به بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو را به سرمربی تیم ملی واگذار کردند.
بنا مسئول انتخاب فرنگی‌کاران برای المپیک شد

اخبار جهان