بمبگذاری درمناطق گردشگری تایلند /یازده نفر کشته و زخمی شدند

بمبگذاری درمناطق گردشگری تایلند /یازده نفر کشته و زخمی شدند

انفجار دو بمب در منطقه تفریحی «هواهین» تایلند دست کم یک کشته و ۱۰ زخمی برجا گذاشته است.

بمبگذاری درمناطق گردشگری تایلند /یازده نفر کشته و زخمی شدند

(image)

انفجار دو بمب در منطقه تفریحی «هواهین» تایلند دست کم یک کشته و ۱۰ زخمی برجا گذاشته است.
بمبگذاری درمناطق گردشگری تایلند /یازده نفر کشته و زخمی شدند

دانلود سرا