بر ملا شدن طرح انفجار سفارت آمریکا در آفریقای جنوبی با دستگیری متهمان

بر ملا شدن طرح انفجار سفارت آمریکا در آفریقای جنوبی با دستگیری متهمان

دو برادر اهل آفریقای جنوبی که قصد داشتند با منفجر نمودن سفارت آمریکا و یک موسسه دیگر در این کشور به داعش بپیوندند، از سوی پلیس دستگیر شدند.

بر ملا شدن طرح انفجار سفارت آمریکا در آفریقای جنوبی با دستگیری متهمان

(image)

دو برادر اهل آفریقای جنوبی که قصد داشتند با منفجر نمودن سفارت آمریکا و یک موسسه دیگر در این کشور به داعش بپیوندند، از سوی پلیس دستگیر شدند.
بر ملا شدن طرح انفجار سفارت آمریکا در آفریقای جنوبی با دستگیری متهمان

اس ام اس جدید