برگزاری همایش اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) در دانشگاه صنعتی سهند

برگزاری همایش اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) در دانشگاه صنعتی سهند

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)۱۹ و ۲۰ آبان ماه امسال به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های علم و دین دانشگاه صنعتی سهند و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی کشور در دانشگاه صنعتی سهند برگزار می‌شود.

برگزاری همایش اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) در دانشگاه صنعتی سهند

(image)

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)۱۹ و ۲۰ آبان ماه امسال به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های علم و دین دانشگاه صنعتی سهند و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی کشور در دانشگاه صنعتی سهند برگزار می‌شود.
برگزاری همایش اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) در دانشگاه صنعتی سهند

کانون نماز