برگزاری نخستین همایش مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های فرهنگیان

برگزاری نخستین همایش مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های فرهنگیان

نخستین همایش و دوره آموزشی مسئولان و همکاران دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه در تهران برگزار می‌شود.

برگزاری نخستین همایش مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های فرهنگیان

(image)

نخستین همایش و دوره آموزشی مسئولان و همکاران دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه در تهران برگزار می‌شود.
برگزاری نخستین همایش مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های فرهنگیان

میهن دانلود