برگزاری مسابقه «نجات تخم مرغ» در دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسابقه «نجات تخم مرغ» ۱۸ اسفندماه به همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان در این دانشگاه برگزار می‌شود.