برگزاری اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده در ۴۰۰ منطقه کشور

برگزاری اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده در ۴۰۰ منطقه کشور

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده به مناسبت هفته عفاف و حجاب در ۴۰۰ منطقه کشور خبر داد.

برگزاری اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده در ۴۰۰ منطقه کشور

(image)

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده به مناسبت هفته عفاف و حجاب در ۴۰۰ منطقه کشور خبر داد.
برگزاری اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده در ۴۰۰ منطقه کشور

خرید بک لینک

هنر