بروجردی با بشاراسد دیدار کرد

بروجردی با بشاراسد دیدار کرد

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بشار اسد، رییس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی با بشاراسد دیدار کرد

(image)

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بشار اسد، رییس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.
بروجردی با بشاراسد دیدار کرد

کانون نماز