برنی سندرز به نفع هیلاری کلینتون کنار رفت

برنی سندرز به نفع هیلاری کلینتون کنار رفت

برنی سندرز، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از رقیبش حمایت کرد و رسما از ادامه رقابت کنار رفت.

برنی سندرز به نفع هیلاری کلینتون کنار رفت

(image)

برنی سندرز، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از رقیبش حمایت کرد و رسما از ادامه رقابت کنار رفت.
برنی سندرز به نفع هیلاری کلینتون کنار رفت

عرفان دینی