برنامه وزارت علوم برای کاهش اعتیاد در دانشگاه‌ها

برنامه وزارت علوم برای کاهش اعتیاد در دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: آمار دانشجویان معتاد به مواد مخدر در دانشگاه‌ها کمتر از دو درصد است؛ که در این زمینه برای دانشگاه‌ها برنامه‌ها و جزوات آموزشی تدوین کردیم و همچنین نشست‌های علمی و ترویجی برگزار خواهد شد.

برنامه وزارت علوم برای کاهش اعتیاد در دانشگاه‌ها

(image)

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: آمار دانشجویان معتاد به مواد مخدر در دانشگاه‌ها کمتر از دو درصد است؛ که در این زمینه برای دانشگاه‌ها برنامه‌ها و جزوات آموزشی تدوین کردیم و همچنین نشست‌های علمی و ترویجی برگزار خواهد شد.
برنامه وزارت علوم برای کاهش اعتیاد در دانشگاه‌ها

دانلود فیلم خارجی