برنامه‌های پسا برجام هنوز در ابتدای راه است/ باید ببینیم تحول جدی اتفاق می‌افتد؟

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما هنوز باید منتظر باشیم و ببینیم در پسا برجام چه اتفاقاتی می‌افتد و هنوز در آغاز راه قرار داریم ولی در صورت لزوم از مسئولان دولتی دعوت می کنیم.