بررسی منع تبلیغات محصولات غیرمجاز شبکه‌های ماهواره‌ای در دستورکار خانه ملتی‌ها

مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی دارد که در مهم‌‌ترین‌ بخش‌‌ها بررسی منع تبلیغات محصولات غیرمجاز شبکه‌های ماهواره‌ای در دستورکار بهارستان‌نشینان قرار دارد.