برخی کشورهای اروپایی در مرز با فرانسه محدودیت ایجاد کردند

برخی کشورهای اروپایی در مرز با فرانسه محدودیت ایجاد کردند

۳ کشوری که طولانی‌ترین مرزها با فرانسه در میان همسایگان را دارند، پس از حمله تروریستی دیشب شهر نیس، تردد در مرزهای خود با این کشور را محدود کردند.

برخی کشورهای اروپایی در مرز با فرانسه محدودیت ایجاد کردند

(image)

۳ کشوری که طولانی‌ترین مرزها با فرانسه در میان همسایگان را دارند، پس از حمله تروریستی دیشب شهر نیس، تردد در مرزهای خود با این کشور را محدود کردند.
برخی کشورهای اروپایی در مرز با فرانسه محدودیت ایجاد کردند

دانلود فیلم خارجی