برخی خیال می‌کنند بیت‌المال صاحب ندارد

برخی خیال می‌کنند بیت‌المال صاحب ندارد

امام جمعه موقت تهران گفت: اصولاً ریشه جنگ و ناامنی در منطقه و جهان، استکبار و در رأس آنها آمریکاست که می‌خواهند مسئله فلسطین فراموش شده و امنیت اسرائیل تأمین شود.

برخی خیال می‌کنند بیت‌المال صاحب ندارد

(image)

امام جمعه موقت تهران گفت: اصولاً ریشه جنگ و ناامنی در منطقه و جهان، استکبار و در رأس آنها آمریکاست که می‌خواهند مسئله فلسطین فراموش شده و امنیت اسرائیل تأمین شود.
برخی خیال می‌کنند بیت‌المال صاحب ندارد

فروش بک لینک

پرشین موزیک