برخورد تحقیرآمیز اصلاح‌طلبان با علی‌مطهری و کاظم جلالی

از نظر اصلاح‌طلبان به کسانی که روزی به خاستگاه فکری و اجتماعی خود پشت کرده‌اند و برای حفظ قدرت به جمع اصلاحات پیوستند هیچ اعتمادی نیست؛ چرا که احتمال دارد همین افراد روزی برای حفظ قدرت پشت کردن به اصلاحات را لازم ببینند.