برجام از نظر اقتصادی برای توده رضایت‌‎بخش نیست/ مردم به خاطر فضاسازی برخی نهادها به من رأی ندادند

برجام از نظر اقتصادی برای توده رضایت‌‎بخش نیست/ مردم به خاطر فضاسازی برخی نهادها به من رأی ندادند

نماینده مجلس نهم و حامی پیشین برجام گفت: توده مردم در مسئله اقتصاد، ایراداتی دارند و هنوز قانع نشده‌اند، ولی در بعد سیاسی و اجتماعی برجام انتقادی ندارند.

برجام از نظر اقتصادی برای توده رضایت‌‎بخش نیست/ مردم به خاطر فضاسازی برخی نهادها به من رأی ندادند

(image)

نماینده مجلس نهم و حامی پیشین برجام گفت: توده مردم در مسئله اقتصاد، ایراداتی دارند و هنوز قانع نشده‌اند، ولی در بعد سیاسی و اجتماعی برجام انتقادی ندارند.
برجام از نظر اقتصادی برای توده رضایت‌‎بخش نیست/ مردم به خاطر فضاسازی برخی نهادها به من رأی ندادند

تلگرام