برای سخنرانی دانشجویان در نماز جمعه درحال رایزنی هستیم

برای سخنرانی دانشجویان در نماز جمعه درحال رایزنی هستیم

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران گفت: تاکنون در تهران در این خصوص که دانشجویان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه باشند، نداشته‌ایم، اما اخیرا رهبر معظم انقلاب دستور دادند که چنین چیزی در نماز جمعه به خصوص کلان شهرهای کشور گنجانده شود.

برای سخنرانی دانشجویان در نماز جمعه درحال رایزنی هستیم

(image)

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران گفت: تاکنون در تهران در این خصوص که دانشجویان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه باشند، نداشته‌ایم، اما اخیرا رهبر معظم انقلاب دستور دادند که چنین چیزی در نماز جمعه به خصوص کلان شهرهای کشور گنجانده شود.
برای سخنرانی دانشجویان در نماز جمعه درحال رایزنی هستیم

فیلم سریال آهنگ