برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدى از حملات به احمد آقا را شروع کرده‌اند

برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدى از حملات به احمد آقا را شروع کرده‌اند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: امام عزیز پیش بینی کرده بود که پس از او به احمداقا هجوم کنند. امروز، بی بی سی، آل سعود و اسراییل برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدى از حملات را به احمد آقا شروع کرده‌اند.

برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدى از حملات به احمد آقا را شروع کرده‌اند

(image)

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: امام عزیز پیش بینی کرده بود که پس از او به احمداقا هجوم کنند. امروز، بی بی سی، آل سعود و اسراییل برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدى از حملات را به احمد آقا شروع کرده‌اند.
برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدى از حملات به احمد آقا را شروع کرده‌اند

آلرژی و تغذیه