برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد

برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی با بیان اینکه برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد، گفت: اعتبار بخشیدن به نااهلان و منحرفان یکی از راه‌های مقابله با ارزش‌هاست و دولت یازدهم همین کار را انجام داد.

برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد

(image)

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی با بیان اینکه برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد، گفت: اعتبار بخشیدن به نااهلان و منحرفان یکی از راه‌های مقابله با ارزش‌هاست و دولت یازدهم همین کار را انجام داد.
برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد

خرید بک لینک

لردگان