بدون اسد هیچ راه‌حلی در سوریه به نتیجه نمی‌رسد

بدون اسد هیچ راه‌حلی در سوریه به نتیجه نمی‌رسد

جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان می‌گوید بشار اسد، رییس جمهور سوریه بهترین مانع بر سر راه تقسیم این کشور است.

بدون اسد هیچ راه‌حلی در سوریه به نتیجه نمی‌رسد

(image)

جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان می‌گوید بشار اسد، رییس جمهور سوریه بهترین مانع بر سر راه تقسیم این کشور است.
بدون اسد هیچ راه‌حلی در سوریه به نتیجه نمی‌رسد

عکس های جدید