با طارمی لیست ما کامل شد

با طارمی لیست ما کامل شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با گرفتن ۲ بازیکن اوکراینی و طارمی لیست خود را بستیم

با طارمی لیست ما کامل شد

(image)

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با گرفتن ۲ بازیکن اوکراینی و طارمی لیست خود را بستیم
با طارمی لیست ما کامل شد

بازار بورس