باید در معاهدات و قراردادهای خارجی شاهد انتقال تکنولوژی باشیم

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: جذب ۲۵۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در برنامه ششم توسعه می تواند هم فرصت و هم چالش باشد.