باید خیرین و واقفین را برای حمایت از جایزه مصطفی(ص) تشویق کرد

باید خیرین و واقفین را برای حمایت از جایزه مصطفی(ص) تشویق کرد

عضو گروه مهندسین برجسته فرهنگستان علوم گفت: برای توسعه عرصه­‌های علمی باید از جایزه مصطفی(ص) حمایت کرد؛ برای اینکه این جایزه در جهان اسلام باقی بماند، نیاز به موقوفات و بخشش افراد واقف و خیر است.

باید خیرین و واقفین را برای حمایت از جایزه مصطفی(ص) تشویق کرد

(image)

عضو گروه مهندسین برجسته فرهنگستان علوم گفت: برای توسعه عرصه­‌های علمی باید از جایزه مصطفی(ص) حمایت کرد؛ برای اینکه این جایزه در جهان اسلام باقی بماند، نیاز به موقوفات و بخشش افراد واقف و خیر است.
باید خیرین و واقفین را برای حمایت از جایزه مصطفی(ص) تشویق کرد

خرید بک لینک

اخبار کارگران