بانک مرکزی اطلاعات مشتریان را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد/ ارائه دو لایحه جدید بانکی به مجلس در آینده نزدیک

بانک مرکزی اطلاعات مشتریان را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد/ ارائه دو لایحه جدید بانکی به مجلس در آینده نزدیک

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

بانک مرکزی اطلاعات مشتریان را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد/ ارائه دو لایحه جدید بانکی به مجلس در آینده نزدیک

(image)

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
بانک مرکزی اطلاعات مشتریان را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد/ ارائه دو لایحه جدید بانکی به مجلس در آینده نزدیک

اپدیت نود32 ورژن 9

باران دانلود