بانک‌های بزرگ آمریکا و اروپا دارایی‌ خود را از انگلیس خارج می‌کنند

بانک‌های بزرگ آمریکا و اروپا دارایی‌ خود را از انگلیس خارج می‌کنند

پس از تصمیم انگلیس مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، بانک‌های بزرگ آمریکا و اروپا دارایی‌های خود را از این کشور خارج می‌کنند.

بانک‌های بزرگ آمریکا و اروپا دارایی‌ خود را از انگلیس خارج می‌کنند

(image)

پس از تصمیم انگلیس مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، بانک‌های بزرگ آمریکا و اروپا دارایی‌های خود را از این کشور خارج می‌کنند.
بانک‌های بزرگ آمریکا و اروپا دارایی‌ خود را از انگلیس خارج می‌کنند

پسورد نود 32 ورژن 7

تلگرام