باشگاه استقلال با اینترمیلان ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کرد

باشگاه استقلال با اینترمیلان ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کرد

باشگاه استقلال و نماینده باشگاه اینترمیلان که چند روزی است در تهران به سر می برند با یکدیگر تفاهم نامه امضا کردند.

باشگاه استقلال با اینترمیلان ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کرد

(image)

باشگاه استقلال و نماینده باشگاه اینترمیلان که چند روزی است در تهران به سر می برند با یکدیگر تفاهم نامه امضا کردند.
باشگاه استقلال با اینترمیلان ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کرد

فروش بک لینک

هنر