باز هم دولت دیواری کوتاه‌تر از صنعت دفاعی کشور پیدا نکرد/ دعوت از نوبخت برای حضور در نشست و ارائه مباحث کارشناسی

باز هم دولت دیواری کوتاه‌تر از صنعت دفاعی کشور پیدا نکرد/ دعوت از نوبخت برای حضور در نشست و ارائه مباحث کارشناسی

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای خطاب به نوبخت نوشت: دولت در موارد متعدد دیواری کوتاه‌تر از صنعت دفاعی کشور پیدا نمی‌کند و در مواجهه با برخی کمبودهای مالی این نهاد را در اولویت اول چشم پوشی‌ها و کسورات خود قرار می‌دهد.

باز هم دولت دیواری کوتاه‌تر از صنعت دفاعی کشور پیدا نکرد/ دعوت از نوبخت برای حضور در نشست و ارائه مباحث کارشناسی

(image)

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای خطاب به نوبخت نوشت: دولت در موارد متعدد دیواری کوتاه‌تر از صنعت دفاعی کشور پیدا نمی‌کند و در مواجهه با برخی کمبودهای مالی این نهاد را در اولویت اول چشم پوشی‌ها و کسورات خود قرار می‌دهد.
باز هم دولت دیواری کوتاه‌تر از صنعت دفاعی کشور پیدا نکرد/ دعوت از نوبخت برای حضور در نشست و ارائه مباحث کارشناسی

بک لینک رنک 3

خبر دانشجویی