باز سازی جبهه‌النصره با هدف ادامه بحران نظامی در سوریه است

باز سازی جبهه‌النصره با هدف ادامه بحران نظامی در سوریه است

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: با توجه به آزادسازی غریب الوقوع حلب از گروه های تروریستی این نگرانی نزد آمریکایی‌ها به وجود آمده که گروههای تروریستی در حال شکستند از این رو ایالات متحده تلاش می کند جبهه النصره که مورد نفرت عمومی است بازسازی کند تا بحران نظامی سوریه کماکان ادامه یابد.

باز سازی جبهه‌النصره با هدف ادامه بحران نظامی در سوریه است

(image)

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: با توجه به آزادسازی غریب الوقوع حلب از گروه های تروریستی این نگرانی نزد آمریکایی‌ها به وجود آمده که گروههای تروریستی در حال شکستند از این رو ایالات متحده تلاش می کند جبهه النصره که مورد نفرت عمومی است بازسازی کند تا بحران نظامی سوریه کماکان ادامه یابد.
باز سازی جبهه‌النصره با هدف ادامه بحران نظامی در سوریه است

خبرگزاری مهر