بازیکنان برای حضور در المپیک شانس یکسان دارند

بازیکنان برای حضور در المپیک شانس یکسان دارند

سرپرست تیم ملی والیبال گفت:۱۳ بازیکن این تیم برای قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم ایران در بازی های المپیک از شانس یکسانی برخوردارند.

بازیکنان برای حضور در المپیک شانس یکسان دارند

(image)

سرپرست تیم ملی والیبال گفت:۱۳ بازیکن این تیم برای قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم ایران در بازی های المپیک از شانس یکسانی برخوردارند.
بازیکنان برای حضور در المپیک شانس یکسان دارند

ساخت بنر