بازگشت مخفیانه نیروهای ویژه ارتش بریتانیا به کشور/ وحشت از داعش

بازگشت مخفیانه نیروهای ویژه ارتش بریتانیا به کشور/ وحشت از داعش

بعد از حادثه نیس فرانسه، نیروهای ویژه ارتش بریتانیا به صورت مخفیانه به این کشور بازگشتند تا در صورت حادثه مشابه در لندن، آماده مقابله با تروریست‌ها باشند.

بازگشت مخفیانه نیروهای ویژه ارتش بریتانیا به کشور/ وحشت از داعش

(image)

بعد از حادثه نیس فرانسه، نیروهای ویژه ارتش بریتانیا به صورت مخفیانه به این کشور بازگشتند تا در صورت حادثه مشابه در لندن، آماده مقابله با تروریست‌ها باشند.
بازگشت مخفیانه نیروهای ویژه ارتش بریتانیا به کشور/ وحشت از داعش

wolrd press news