بازدید سرزده روحانی از ایستگاه سلامت اورژانس در بزرگراه تهران- کرج

رئیس جمهوری در نخستین ساعات نوروز سال ١٣٩٥ از ایستگاه سلامت اورژانس تهران در کیلومتر هشت بزرگراه تهران-کرج بازدید کرد.